dbd450_5370e24e6f3a44cb9fddefab7fa55a5e

דיקור טרילותרפי

טרילותרפיה הינה שיטת טיפול המשלבת פסיכולוגיה מערבית עם זן בודהיזם. השיטה פותחה על ידי ניסים אמון ,זן מאסטר המלמד שנים את תורת החיים על פי הזן בישראל וביוון. על פי הטרילותרפיה, כל אחד מאיתנו מורכב משלושה חלקים שונים, החלק ההגיוני "ראש", החלק הרגשי האמוציונאלי - "רגש" וחלק שלישי המכונה "אמצע". הטרילותרפיה מציעה לראות בהם שלוש דמויות שונות שצריכות להגשים את עצמן. מלוא הפוטנציאל לכך יהיה רק כשישרור איזון נכון בין שלושתן. מטרת הטיפול הטרילותרפי היא לאבחן את מערכת היחסים שבין שלושת הדמויות ולעורר את המרכז, "האמצע", לתפוס מנהיגות. לפי גישה זו, חוסר איזון גורם למצוקה אשר מובילה לתחלואה פיזית. ניתן לאבחן ולאפיין את המחלה ולשייך אותה לחוסר איזון של "ראש" או "רגש". לדוגמא: מחלות לב או ריאות ישויכו לקריסה במערכת ה"רגש" ותחלואה של מעי משויכת לקריסה של ה"ראש". הטרילותרפיה מתבצעת בשיחה, בישיבה על שלושה כיסאות שונים. כיסא ל"ראש", כיסא ל"רגש", וכיסא באמצע ל"בעל הבית" המקורי. תוך כדי טיפול יש מעבר של המטופל בין הכסאות. שיחה וגישור בין "ראש" ו"רגש" המכונים גם "הילדים הפנימיים" וכן התעוררות של ה"אמצע" המכונה גם ה"הורה". ההיכרות עם שיטתו של ניסים אמון, אדם שאני מעריכה מאוד ומתרשמת מתוצאות שיטת הטיפול שלו, הביאה אותי לחקור האם ניתן להביא את שיטת הטרילותרפיה לעולם הטיפולי שלי, לשמחתי גיליתי שיש אפשרות ליישם את השיטה גם בעולם הדיקור. במאמר זה אני מציגה את הרעיון הראשוני של המיזוג בין השיטות. ישנן נקודות השקה רבות בין התיאוריה הטרילותרפית והרפואה הסינית. מטרתו של המטפל ברפואה סינית היא להביא לאיזון אנרגטי בגוף ע"י איזון בין האנרגיה במרידיאנים היינים למרידיאנים היאנגים. בטרילותרפיה מטרת המטפל היא להביא למצב של איזון בין היין המזוהה עם ה"רגש" והיאנג המזוהה עם ה"ראש" ההיגיון. ברפואה הסינית האבחון נעשה על ידי תשאול בדיקת לשון ודופק המשקפים את מצב המרידיאנים ודיקור בהתאם לאבחנה. בטרילותרפיה המטפל מאבחן את חוסר האיזון על ידי שיח בינו ובין המטופל ודו שיח של המטופל בינו לבין עצמו, שיחה פנימית של המטופל בין ה"ראש" ל"רגש" שלו. כלי טרילותרפי נוסף לאבחון הוא תמונת העיניים של המטופל - הבדלים בגודל, צורה, מיקום האישון, גובה הגבה וכדומה. לאחר החשיפה שלי לשיטת הטרילותרפיה, בנוסף לאבחון הסיני, אני מאבחנת בעזרת הטרילותרפיה. בדרך כלל אני מזהה מהו המקור לחוסר האיזון, האם האדם בשלב זה נשלט על ידי ה"ראש" או ה"רגש"? ובכך מאתרת את המקור לחוסר האיזון במרידיאנים. מצאתי כי הטרילותרפיה עשויה להעשיר ולהרחיב את דרכי הטיפול שלי ואני שמחה לשתף אתכם בעקרי השיטה. באנשי ה"ראש", ראש דומיננטי ובהתאם לאבחון של הסינדרום הסיני אני מחפשת נקודות דיקור מתאימות לאבחנה. הנטייה תהיה לדקר דווקא נקודות במרידאני היין המזוהים כמרידאני ה"רגש" על מנת לעזור ליין, האנרגיה הנשית - רגשית להתחזק, במטופל "ראש" אני מדקרת בצד השמאלי של הגוף, הצד של ה"רגש" במטרה לעורר אותה לאיזון. באנשי ה"רגש", רגש דומיננטית ובהתאם לאבחון של הסינדרום הסיני אני מחפשת נקודות דיקור מתאימות לאבחנה אך הנטיה תהיה לדקר דווקא נקודות במרידאני היאנג המזוהים כמרידאני ה"ראש" על מנת לעזור ליאנג - האנרגיה הגברית להתחזק. במטופל "רגש" אני מדקרת בצד הימני של הגוף, הצד של ה"ראש" כדי לעורר אותו לאיזון. כמעט בכל טיפול בדיקור טרילותרפי אדאג לדקר לפחות נקודת דיקור אחת המתאימה לאבחנה במרידאני CV, GV - מרידאנים החוצים את הגוף במרכזו מלפנים ומאחור. מרידיאנים אלו מזוהים לפי גישתי עם מה שהטרילותרפיה מכנה ה"אמצע". במקרים בהם אני מאבחנת כי ה"אמצע" מזדהה יותר עם אחד "מהילדים הפנימיים" אבחר לחזק את ה"ילד החלש" גם דרך ה"אמצע", כלומר, דיקור נקודה מתאימה על מרידיאן CV חוצה קידמי. מרידיאן ייני "רגש" לכן יתאים במקרים בהם יש ל"אמצע" העדפה ל"ראש". דיקור במרידיאן GV חוצה אחורי, ומרידיאן יאנגי "ראש" במקרים שיש ל"אמצע" העדפה ל"רגש". "אמצע" שמעדיף את אחד הצדדים יותר, תורם לחוסר האיזון הנפשי והפיזי, המטרה היא להביא לאיזון - 50% "ראש" 50%"רגש". בטיפול טרילותרפי וכן בדיקור טרילותרפי יש ניסיון לאזן את "הילדים הפנימיים" ולעורר את ה"אמצע" פעולה זו תאפשר איזון אנרגטי נפשי וגופני, ותביא לתוצאות טובות בתהליכי ריפוי. במקרה שזיהיתי אמצע חזק ללא העדפות מיוחדות הדיקור הוא בשני צידי הגוף, ימין ושמאל, נקודות במרידיאנים החוצים רק במקרה שיש צורך לפי האבחנה הסינית.