Chinadude_Foundations

מרידיאנים

המרידיאנים, המכונים גם ״נאידי״ בסנסקריט, הינם מעין רשת אנרגטית של עורקים וורידים. בגוף האדם מצויים סוגים שונים של ״שבילים״ והסתעפויות. בגוף האדם קיימים עורקים וורידים דרכם עוברים הדם, חלקיקי המזון וכדומה. בגוף האדם קיימת גם מערכת מסועפת של אקסונים המעבירים דרכם שדרים עצביים. כמו אלה, בגוף האדם קיימים גם ״שבילי״ אנרגיה הנקראים מרידיאנים. מערכת המרידיאנים מורכבת מ"שבילים" רבים ומסועפים לכל אורך ורוחב הגוף. בדומה למערכת העצבים ולמערכת הדם, גם במערכת זו ישנם מרכזים עיקריים מהם מסתעפים "שבילים" נוספים, והסתעפויות שונות, המגיעים אל כל אברי הגוף. אך מערכת המרידיאנים, בשונה ממערכות מוכרות אחרות, מסתעפת לא רק בגוף הפיזי, אלא גם בגוף האתרי. מערכת המרידיאנים מעבירה דרכה את ״אנרגיית החיים״ - הצ׳י או הפראנה. פירוש המילה פראנה בסנסקריט, הינו ״אנרגיה אבסולוטית״. הפראנה (בשמה הסיני והיפני, ״צ׳י״ או ״קי״), היא המקור הראשוני של כל צורות האנרגיה, ומתבטאת בתדרים שונים. אחד מביטוייה הוא האוויר, וכאשר אנו שואפים אוויר, אנו נושמים לקרבנו את הפראנה. הפראנה , אנרגיית החיים, זורמת דרך המרידיאנים, חוט השדרה והעצבים, בגוף האדם ישנם 12 מסלולי אנרגיה עיקריים, על גבי כל מסלול ממוקמות נקודות של ריכוז אנרגטי אלו הם נקודות האקופנקטורה, דיקור בנקודות אלה מאפשר איזון אנרגטי, הסינים מדמים את מערכת המרידאנים למערכת המים בטבע, מנקודות הבאר אל נקודות הפלג הנהר ואל הים, מערכת המים במצב בריא זורמת ללא חסימות עודפים או חסרים, מטרת הדיקור היא לאזן את הזרימה במקומות בהם אין איזון, הביטוי לחוסר איזון הוא חולי או כאב, דיקור במרידיאנים מטרתו לשמר את האיזון בגוף.