תקשור

תקשור היא היכולת ליצור קשר עם הווית אחרות ועם רמות אחרות של תודעה ולבטא את קיומם דרך גופנו, המתקשר הוא חוליה מקשרת בין העולם הפיזי לבין ממדים הבלתי נראים לעין.

התקשור מיועד לכל אחד. למרות שכל אחד ניחן ביכולת זו, מעטים נעשים מודעים לאפשרות להשתמש בה.

התקשור מבוסס על יצירת מצב של תהודה פעילה עם תודעה אחרת. למתקשר נחוצה גמישות וצורך להרחיב את זוית הראיה והתפישה הקיימת שלו, ההשתוקקות להרחבת המודעות היא המניע הריגשי לתקשור. טראנס הוא המצב המאפשר לאדם להתנתק מהאישיות המודעת המציאותית, הטראנס מאפשר למתקשר ליצור מצב של פתיחות ויכולת קבלה הדרושים כדי ליצור תהודה עם הוויה אחרת ולתקשר אותה.

המתקשר נדרש לבטא את התעודה בדרך כל שהיא, צורת הביטוי שונה בין מתקשר למתקשר, לדוגמה מוזיקה,ריקוד, אמנות, מילים, מתמטיקה ואנרגיה טהורה.

תקשור